งานสานพลังเพื่อ “อนาคตประเทศไทย : ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย”

12/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีต่างๆ จัดงานสานพลังเพื่อ “อนาคตประเทศไทย : ยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ เพื่อผนึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย เพื่อความอยู่ดีมีสุขในยุค “เด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย” โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ

กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานดังกล่าว ประกอบด้วย

  • เวลา 09.30 – 10.00 น. การปาฐกถาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวการณ์เจริญพันธุ์ต่ำและต่ำมาก ทางเลือกนโยบายสำหรับอนาคต” โดย Prof.DOO Sub Kim นายกสมาคมประชากรแห่งเอเชีย
  • เวลา 10.00 – 10.40 น. การนำเสนอผลการสำรวจโครงการวิจัยระดับประเทศ “โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทของสังคมสูงวัย ยุคเด็กเกิดน้อย” โดย ผศ.ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ และ ผศ.ดร.ปัทพร สุคนธมาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ
  • เวลา 10.40 – 11.40 น. การเสวนาเรื่อง “สังคมเด็กเกิดน้อย : ทบทวนข้อมูลและบทเรียนเพื่อออกแบบนโยบายและมาตรการรับมือ” โดยนักวิจัยจากชุดโครงการวิจัยเชิงนโยบายเรื่องการ เจริญพันธุ์และสุขภาวะ
  • เวลา 11.40 – 12.10 น. การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “#อนาคตของเรา” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาวะที่ดี พร้อมพัฒนาเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-22187340 – 3, 084-376-9119

View : 299