การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 16th Urban Research Plaza's Forum ในหัวข้อ Education for Creative and Responsive Citizenship

28/2/2018   ข่าว Tag: , ,

 

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเมือง (Urban Research Plaza: URP) โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 16th Urban Research Plaza’s Forum” ในหัวข้อ “Education for Creative and Responsive Citizenship” ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตชุมชนเมือง

รวมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยและศิลปินได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้ศิลปะ (ดนตรี การแสดง ทัศนศิลป์ ภาพถ่าย การออกแบบ ฯลฯ) เพื่อบูรณาการสำหรับชุมชนและวัฒนธรรมเมือง โดยการบรรยายจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดการประชุม

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล์ urpcu@yahoo.com หรือโทร. 0-2218-4582 ตั้งแต่บัดนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2561…

 

 

View : 648