แถลงข่าว ไขความลับ… ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย

5/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดแถลงข่าว “ไขความลับ… ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.นพ.กุลวี เนตรมณี อาจารย์พิเศษ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแถลงข่าว “ไขความลับ! ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย” จากการถอดพันธุกรรมในคนไทยกว่า 750 คน ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2256 4183, 0-2256 4462

 

View : 190