ภาพกิจกรรม : จามจุรี String Qaurtet

6/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ ประจำศุกร์แรกของเดือนมีนาคม โดยวง “จามจุรี String Qaurtet” นำโดย ศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ ร่วมด้วย ปิยะวิทย์ ขันธศิริ ไพโรจน์ พึ่งเทียน พงษ์เทพ จิตดวงเปรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการแสดง อาทิ ต้นวรเชษฐ มยุราภิรมย์ ลาวดำเนินทราย แคทรียา บังใบ ค้างคาวกินกล้วย ลำน้ำเจ้าพระยา เขมรไทรโยค เป็นต้น

View : 97