โครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะทางการกีฬา

6/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะทางการกีฬา Sports Performance Enhancement: Faster Higher Stronger ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการสร้างเสริมสมรรถนะทางการกีฬาให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้สนใจได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในนักกีฬา โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา เป็นวิทยากร

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ โทร. 0-2218-1046

View : 64