ภาพกิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ผลิตเครื่องสำอาง

6/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ผลิตเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตทั่วโลกเฉลี่ย 4.5 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นผลมาจากกระแสโลกให้ความสำคัญเรื่องภาพลักษณ์ และดูแลสุขภาพมากขึ้น วิทยากรโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ นายกรณ์ จาติกวนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

View : 29