“นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6”

6/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,
 
นิทรรศการ                                  นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6” (The 6th Individualists Group Art Exhibition)
ศิลปิน                                        ศาสตราภิชานสัญญา  วงศ์อร่าม
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ปรียวนิตย์
รองศาสตราจารย์สุกรี  วัชรพรรณ
ลักษณะงาน                                ภาพพิมพ์ ประติมากรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสด                      วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2561  
พิธีเปิดนิทรรศการ                        วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา18.00น.
ห้องนิทรรศการ                            ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          085 9534445 (สัญญา)
แนวความคิด
กลุ่ม “Individualists” นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามจินตนาการของตัวเอง โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือชีวิตกับธรรมชาติ ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม โดยมองว่า ชีวิตและธรรมชาติเป็นของคู่กัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างและให้กำเนิดทุกชีวิตในโลกนี้ ฉะนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตและธรรมชาติควรเป็นไปอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน
View : 150