การแสดงดนตรีไทย “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมจุฬาฯ

  • ฟังการบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์
  • การบรรเลงของวงดนตรีบ้านปลายเนิน เพลงพระเจ้าลอยถาด
  • การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย เพลงภาษาพาสนุก บทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่อง สังข์ทอง ตอน ถอดรูป และการจับระบำท้ายเรื่อง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/3Qo9W3RN3DdPSoyo2  หรือโทร. 02-218-3634

 

หมายเหตุ

– ขอสงวนสิทธิการเข้าชมเฉพาะผู้สำรองที่นั่งเท่านั้น

– หลังจากสำรองที่นั่งแล้ว โปรดติดต่อรับบัตรเข้าชมที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12 – 21 มีนาคม 2561 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561)

– บัตรเข้าชม 1 ใบ สำหรับผู้ชม 1 ท่าน

View : 1040