เสวนา “ข่าว” กับความอยู่รอด ใน Digital Transformation

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , , ,

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “ข่าวกับความอยู่รอดในยุค Digital Transformation” ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1001 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ นำเสนอมุมมองของสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวที่ต้องปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • คุณฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
  • คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้ก่อตั้ง 77 kaoded.com
  • คุณธีรัตถ์ รัตนเสวี ผู้บริหารบริษัท ALKA Link
  • คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Standard
  • คุณจตุรงค์ สุขเอียด ผู้สื่อข่าวรายการข่าวสามมิติ

ดำเนินรายการโดยคุณนิติธร สุรบัณฑิตย์

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2171

View : 202