โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตาร์ทอัพ และแผนการแข่งขันธุรกิจระดับโลก

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , , ,

 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ MIT Global Startup Workshop และสมาคมศิษย์เก่า เอ็มไอที ประเทศไทย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแผนการแข่งขันธุรกิจระดับโลก  “MIT Global Startup Workshop 2018”  (MIT GSW 2018)  ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561  ณ เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิดล์ และในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

“MIT Global Startup Workshop –GSW” เป็นงานอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาระดับนานาชาติ สำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “Dream big. Dream tech.” เครื่องมือที่ขับเคลื่อนเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ            มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ประเทศ นับเป็นโอกาสสำคัญที่จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท การเปิดตัวสตาร์ตอัพ และการระดมทุน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ริเริ่มที่จะก่อตั้งสตาร์ตอัพใหม่ๆ โครงการดังกล่าวจะช่วยเตรียมความพร้อมและโอกาสในการติดต่อเครือข่าย  แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านสตาร์ทอัพระดับภูมิภาคและทั่วโลก ซึ่งจะให้คำปรึกษา พร้อมการฝึกอบรมการประกวดแผนธุรกิจสตาร์ตอัพ  และยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน elevator pitch และการประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ชิงเงินรางวัล 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

 

ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://gsw.mit.edu/2018/index.php

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่โทร. 0-2218-3852-4

 

View : 109