JUMC NEXT 13

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ JUMC NEXT  รุ่นที่ 13 ซึ่งเป็นโครงการจำลองหลักสูตร MBA Chula ระยะเวลา 1 เดือน   ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561 (จันทร์-ศุกร์) เวลา 13.00 – 20.30 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมหาวิทยาลัย อายุไม่เกิน 27 ปี (รวมถึงผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561) มีความสนใจหลักสูตร MBA หรือไม่แน่ใจว่าหลักสูตร MBA เหมาะสมกับตนหรือไม่ อยากพบความท้าทาย แปลกใหม่ สนุกสนาน ที่จะทำให้คุณพัฒนาตนเองมากขึ้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://jumc.in.th/jumcnext/  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-5858  หรือ Line : juniormbachula  หรือ Facebook : @JuniorMBAChula

 

 

View : 122