อบรมเรื่อง “การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง”

7/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

 

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเรื่องการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง รุ่นที่ 7   ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-16:00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที https://goo.gl/forms/oMP0IRXrfj5Y6xyG2   ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2218-4339, 086-994-1839 หรือ thaiurbantrees@gmail.com

View : 497