สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงร่วมงานวันครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9/3/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานวันครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เวลา 07.00 น. เสด็จฯ ทรงบาตร ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ
  • เวลา 08.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าฯ ในพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • เวลา 09.30 น. เสด็จฯทอดพระเนตรและทรงดนตรี ในการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เนื่องในโอกาสฉลอง 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในพิธีตักบาตรในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มาร่วมงานโปรดติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด และขอความกรุณาท่านโปรดจัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้องในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีตักบาตร โดยติดต่อขอรับสัญลักษณ์การเข้าร่วมพิธีดังกล่าวที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง อาคารจามจุรี 2 ชั้น 1 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น.

นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจุฬาฯ ครบ 101 ปี ดังนี้

  • เวลา 07.39 น. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  • เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแก่บูรพคณาจารย์ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0170 – 1, 0-2218- 0184 หรือ http://www.cca.chula.ac.th/

View : 1200