ภาพกิจกรรม : เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “ออเจ้าเฝ้าถาม ความกฎหมาย : กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤา”

11/4/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “ออเจ้าเฝ้าถาม ความกฎหมาย : กฎหมายสมัยอยุธยาเป็นอย่างไรฤา” เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายก สภาจุฬาฯ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย คุณชาญชัย กายสิทธิ์ นิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวบันเทิง และผู้ประกาศข่าว พีพีทีวี

View : 174