ติดตามข่าวด่วนและประกาศของจุฬาฯ

26/5/2014   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

2014-05-22-ติดตามข่าวด่วน

 

จุฬาฯ ปิดทำการ
เนื่องจากมีการประกาศจากทางคสช.ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนหยุดทำการในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 57
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงปิดทำการ 23-25 พฤษภาคม 2557 ติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆจากจุฬาฯได้ทาง www.chula.ac.th

การเปิด-ปิดประตู
จุฬาฯ เปิดเฉพาะประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และประตูธรรมสถาน สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันควรเท่านั้น
ฝั่งอาคารจุฬาพัฒน์ ให้ใช้ประตูกรมพละด้านถนนพระราม1 แล้วเข้าประตูใหญ่ตรงอาคารจุฬาพัฒน์ 9 จะมี รปภ ดูแล

วันเสาร์ (24) และอาทิตย์ (25) มหาวิทยาลัยจะเปิดประตูทางเดินเท้าเชื่อมจัตุรัสจามจุรี และประตูอุโมงค์ถนนพญาไททั้งสองฝั่ง ระหว่างเวลา 7:00-18:00 น.

การสอบ
จุฬาฯ งดการจัดสอบ CUBEST ครั้งที่2/2557 ในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2557 นี้ โดยยังไม่มีกำหนดประกาศอื่นๆ ขอให้ผู้สมัครสอบคอยติดตามข่าวสารและกำหนดการสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งจากเว็ปไซต์ www.mbachula.info หรือ https://www.facebook.com/mbachulalongkorn/posts/10154153715970433

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23พ.ค.57 ตามกำหนดการเดิม
https://www.facebook.com/ocarefanpage/posts/276695512512713

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ และกำหนดการอื่นๆ ระดับ ป.โท-เอก ดูรายละเอียดจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
https://www.facebook.com/gradschoolchula/posts/881552438538250

การส่งวิทยานิพนธ์
จุฬาฯ งดการส่งวิทยานิพนธ์วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557
โดยเลื่อนวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์เป็นวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557
(แนะนำให้มาส่งช่วงเช้า เพราะบางคณะพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาช่วงบ่าย)
โดยชำระค่าปรับจำนวน 3000 บาท ส่วนการรับปริญญาทันปีนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้ นิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ 2 มิถุนายน – 31กรกฏาคม 2557
นิสิตจะไม่ต้องชำระค่าปรับ และนับว่าสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 แต่จะรับปริญญาปี พ.ศ. 2558

การเลื่อนจัดกิจกรรม
เลื่อนการจัดปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด “120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  เรื่อง  “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ความรู้คู่คุณธรรม”  โดย รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ  ชุมพล ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 อย่างไม่มีกำหนด

View : 7301