จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม “เก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุ” เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

22/7/2014   ข่าว, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

20140722_3_hotnews

จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม “เก้าอี้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ” และ “เก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง”  ช่วยเบาแรงผู้ดูแลผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตัวเองได้ โดยเน้นพัฒนาจากวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทย ผลงานดังกล่าวคว้า ๒ รางวัล ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม 2009 Best Research “Best Presentation” และรางวัลผลงานวิจัยดีมากของซุปราคลัสเตอร์ด้านสังคมศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ผศ.ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะนักวิจัยในภาควิชาฯ นำโดย รศ.นวลน้อย บุญวงษ์ ได้พัฒนานวัตกรรมเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับช่วยเหลือผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแลซึ่งไม่มีทักษะและไม่มีแรงยกย้ายตัวผู้สูงอายุจากเตียงในที่แคบเอื้อให้ผู้ดูแลสามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้สูงอายุจากเตียงไปยังจุดต่างๆ ของที่พักอาศัยบนพื้นราบด้วยล้อเลื่อนและสามารถปรับเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นนั่งหรือจากนั่งเป็นนอน ส่งหรือรับตัวผู้สูงอายุที่ระยะกึ่งกลางเตียงได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงยกของผู้ดูแล โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือโครงขาที่ประกอบกันเป็นรูปตัวซี ทำให้สามารถสอดแผ่นรองนั่งเข้าไปซ้อนทับพื้นที่เตียงด้านข้างได้ และมีแผ่นรองนั่งติดกับแผ่นรองหลังและแผ่นรองเท้าที่สามารถปรับเลื่อนเข้าไปยังกึ่งกลางเตียง เอื้อให้ผู้ดูแลสามารถส่งหรือรับตัวผู้สูงอายุที่ระยะกึ่งกลางเตียงได้โดยไม่ต้องออกแรงยกตัวผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ไปรมา หัวหน้าคณะผู้วิจัย กล่าวถึงนวัตกรรมชิ้นที่ ๒ เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง ซึ่งเป็นเก้าอี้ช่วยยกตัวจากพื้นขึ้นนั่งห้อยขาและลุกยืนสำหรับผู้สูงอายุที่นั่งนอนบนพื้นไม่สามารถลุกขึ้นได้เอง ช่วยให้ผู้สูงอายุที่นั่งราบกับพื้นสามารถลุกขึ้นนั่งห้อยขาและลุกยืนได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกปลอดภัย สามารถช่วยให้ผู้สูงวัยออกกำลังแขนอย่างเหมาะสมในการยกตัวขึ้นจากพื้น เอื้อให้สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้สะดวก ช่วยลดภาระผู้ดูแล ส่วนการใช้งานนั้นอาศัยการดันคันโยกเข้าออกจากตัวผู้ใช้ เก้าอี้จะค่อยๆเลื่อนยกตัวผู้ใช้ขึ้นจากพื้น จนถึงระดับนั่งห้อยขาที่ต้องการ หากโยกคันโยกต่อไปเก้าอี้จะยกตัวผู้ใช้ขึ้นอีก จนถึงระดับความสูงที่เหมาะสม ที่รองนั่งส่วนพับได้จะพับตัวลงเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากท่านั่งห้อยขาเป็นท่ายืนโดยใช้มือจับคันโยกเพื่อพยุงดันตัวขึ้นเกาะ เมื่อผู้สูงอายุต้องการเปลี่ยนท่าจากยืนเป็นนั่งราบบนพื้นสามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วโยกคันโยกเข้าหาตัวแผ่นรองนั่งจะค่อยๆเลื่อนลงจนชิดระดับพื้น

“ผลงานการวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม 2009 Best Research “Best Presentation” Award ในการประชุม Include 2009 International Conference, the Royal College of Art, London, UK, 5-8 April 2009  และรางวัลผลงานวิจัยดีมากของซุปราคลัสเตอร์ด้านสังคมศาสตร์ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้สามารถทดสอบประสิทธิภาพของเก้าอีดังกล่าวได้ที่ หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์” ผศ.ดร.ไปรมา กล่าว

View : 4452