• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศซึ่งมีคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นที่ยอมรับทางด้านองค์ความรู้ และผลงานการศึกษาวิจัย พร้อมทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้เพื่อเสนอทางออกของปัญหาและให้คำตอบที่ถูกต้องแก่สังคม โดยได้เผยแพร่ความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการจากคณาจารย์ นักวิชาการจุฬาฯ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม นำเสนอสู่สาธารณะผ่านคอลัมน์ “รู้ลึกกับจุฬาฯ” ทุกวันจันทร์ ในหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” หน้า 4
 • หัวข้อข่าวนักวิชาการฉบับวันที่
  ล่าเสือดำกับสิทธิสัตว์

  ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

  19/2/2018
  ลดฝุ่น PM 2.5 ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

  รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

  12/2/2018
  “ศรัทธา” ที่ไร้อคติ

  ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์

  5/2/2018
  “แสดงทรัพย์สิน” คือมาตราฐานเจ้าหน้าที่รัฐ

  รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์

  29/1/2018
  บทเรียนจาก “วิคตอเรีย ซีเคร็ท”

  ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช

  22/1/2018
  คนไทยต้องรู้ทัน การเมืองไทย

  ศ.กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ

  15/1/2018
  บิทคอยน์ เงินแห่งอนาคต

  ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  8/1/2018
  รู้ลึกกับจุฬาฯ จากแวตถึง การปรับระบบภาษี

  อ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
  อ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

  23/3/2017
  ไทยแลนด์ แดนเหยียดผิว จริงหรือ

  ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

  24/7/2017
  ไขข้องใจ ระบบช่วย เด็กพิเศษ ของไทย

  อ.ดร.วาทินี โอภาสเกียรติคุณ คณะครุศาสตร์

  25/9/2017
  ปั้นเด็ก ให้เป็นนักกีฬาแบบ โปรเม

  รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  26/6/2017
  พลังงานไทย ไปทางไหนดี

  รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

  27/2/2017
  สถานการณ์เกาหลี รุนแรงแค่ไหน…!

  ดร.ธีวินท์ สุพุทธกุล คณะรัฐศาสตร์

  28/4/2017
  กิ๊กในสังคมไทย

  ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

  28/8/2017
  จากกรณี เท่าทันการตลาด กระทะโคเรียคิง

  ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

  29/5/2017
  ทำไม ทรัมป์ ต้องยกเลิก โอบามาแคร์

  รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

  30/1/2017
  สิทธิที่จะถูกลืม กับการอภิบาลอินเตอร์เน็ต

  ศ.คิว ซิน พาร์ค มหาวิทยาลัยเกาหลี

  31/7/2017
  “คุณค่าทางการเมือง” ในการเลือกตั้งเยอรมัน

  อ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  2/10/2017
  ของขวัญจากรัฐบาลกับการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน

  ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

  1/1/2018
  หมดยุค “สิ่งพิมพ์” หรือยัง?

  ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

  25/12/2017
  เยรูซาเลม ในมือทรัมป์

  รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  19/12/2017
  ความเคลื่อนไหวทางสังคม: คำถามที่ “มารีญา” ตอบไม่ได้

  ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  4/12/2017
  เบื้องหลังปัญหาถอดเก้าอี้เอ็มอาร์ที

  รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

  27/11/2017
  ใส่ใจการศึกษา “ปฐมวัย”

  ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

  20/11/2017