พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย

สถานที่ติดต่อ ชั้นสอง ห้อง 218 ตึกชีววิทยา 1 (ตึกขาว) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ติดต่อ ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-218-5345-6
วัน – เวลาทำการ ไม่ระบุ

พิพิธภัณฑ์หอยทากบกแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่จัดแสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทย ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2546 ในโอกาสครบรอบ 80 ปีที่การเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านชีววิทยาได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Natural History Museum of Chulalongkorn University) ที่รู้จักกันดี เพราะนอกจากชาวจุฬาฯ นักเรียน นิสิตนักศึกษาจะรู้จักกันแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังอยู่ในรายการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาตั้งแต่ปี 2539 นับวันมีแต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นชื่อเสียงและเป็นศักดิ์ศรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และชื่อของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในรายการบันทึกของพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย นอกจากนี้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ยังได้เป็นพันธมิตรร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันและพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยได้ร่วมกันจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “ วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (The Natural History Journal of Chulalongkorn University) ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เข้าอยู่ในดัชนีอ้างอิงวารสารสากล BIOSIS เมื่อปี 2546 ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของพิพิธภัณฑ์ฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก

View : 2291