พิพิธภัณฑสถานออร์โธปิดิกส์

pict_abt_museum_long

สถานที่ติดต่อ ตึกเจริญ – สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ติดต่อ รองศาสตราจารย์ นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-2564230 โทรสาร 02-2541931
วัน – เวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

สภากาชาดไทยรับบริจาคเงินจากคุณหญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ จำนวน 2 ล้านบาท รวมกับงบประมาณแผ่นดินจากคณะแพทยศาสตร์สมทบอีก 3 ล้านบาท ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง นำมาจัดสร้างตึกเจริญ – สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นอาคาร 7 ชั้น อาคารนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 บริเวณชั้น 2 ของตึกนี้ จึงได้จัดสร้างเป็นห้องสมุดและเก็บรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เลิกใช้แล้ว ต่อมาก็ได้ทำการสะสมชิ้นเนื้อโรคมะเร็งกระดูก ชิ้นส่วนมือจริงที่แสดงการทำผ่าตัดย้ายเอ็นกล้ามเนื้อแบบต่าง ๆ โลหะดามกระดูกและกายอุปกรณ์ เมื่อสิ่งของต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จึงจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานทางออร์โธปิดิกส์ขึ้นในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และมีวัตถุประสงค์จะขยายให้กว้างขวางในอนาคตเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ แพทย์และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่จัดแสดง :

  1. เนื้องอกและมะเร็งกระดูก – Tendon Transfer – Implants
  2. หุ่นกระดูกสันหลัง
  3. กายอุปกรณ์
View : 2510