พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์

สถานที่ติดต่อ ตึกเก่ารูปตัวยู คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ติดต่อ หน่วยปรสิตวิทยา
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-218-9661-5โทรสาร 255-3910
วัน – เวลาทำการ เป็นครั้งคราว ผู้สนใจติดต่อขอชมล่วงหน้า

เนื่องจากการเรียนการสอนด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นิสิตเรียนรู้จากของจริง หน่วยปรสิตวิทยาจึงได้จัดหา เก็บรวบรวมตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และโปรโตซัว ที่มีความสำคัญทางด้านสัตวแพทย์ โดยเก็บและจำแนกชนิดไว้เป็นหมวดหมู่ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงทำให้มีจำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง และให้ความรู้แก่นิสิตและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยตัวอย่างพยาธิดอง ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีตัวพยาธิ เห็บ ไร และสไลด์ถาวรของปรสิตทุกประเภทของปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงในบ้าน และสัตว์ป่า

เนื้อหาที่จัดแสดง แบ่งออกเป็น

  1. ปรสิตหนอนพยาธิตัวแบน และตัวกลม
  2. หอยที่เป็นพาหะ
  3. เนื้อเยื่อแสดงรอยโรคที่เกิดจากปรสิต
  4. ยารักษา กำจัด และป้องกันโรคพยาธิภายในและภายนอก
  5. อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิต
  6. วิดีทัศน์ เรื่อง บิดไก่ การควบคุมโรคหนอนพยาธิในโคพยาธิในม้า หมัดและการควบคุม
  7. วิธีการตรวจวินิจฉัยปรสิตในเลือดและอุจจาระ
View : 1960