พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

สถานที่ติดต่อ ตึกชีววิทยา 1 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ติดต่อ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์/ โทรสาร ไม่ระบุ
วัน – เวลาทำการ ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน แสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่าง ๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ และการประยุกต์ เช่น โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงโครงสร้างภายในของร่างกายที่มีความแตกต่างทั้งขนาด รูปร่าง และการใช้งาน ตัวอย่างเปลือกหอยต่างๆ ของไทย ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย ชีววิทยาของผึ้ง ตัวอย่างปลาในวรรณคดี ตัวอย่างตะพาบม่านลาย ซึ่งพบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก จามจุรีกับนกตีทอง นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปูเจ้าฟ้า เป็นต้น

View : 5076