พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา

สถานที่ติดต่อ ตึกธรณีวิทยา ชั้นล่าง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ติดต่อ หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา
โทรศัพท์ 02-252-7989, 02-252-5931
โทรสาร 02-252-9924
วัน – เวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

พิพิธภัณฑสถานนี้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับตึกธรณีวิทยา ซึ่งเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2510 มีพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งของตึกไว้เพื่อการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับวัฎจักรของหินแร่ ซากดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ และจะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อแสดงผลงานวิจัย และการประยุกต์ใช้วิชาธรณีวิทยาด้วย

เนื้อหาที่จัดแสดง:
จัดแสดงตัวอย่างและวัฏจักรของหิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ การแสดงกลุ่มหินชุดต่าง ๆ ของประเทศตามตารางธรณี

View : 2831