พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ติดต่อ คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร วิเชียร จงบุญประเสริฐ
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-2218-8441 โทรสาร 0-2255-8227
วัน – เวลาทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ทุกวันพุธและพฤหัสบดี

พิพิธภัณฑสถานนี้เป็นแหล่งร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับพิพิธภัณฑสถานเช่นเดียวกับในแหล่งอื่น ๆ ทั่วโลก โดยในเบื้องต้นนี้มีพิพิธสถานสมุนไพรของ Institute of Oriental Medicine Research, Toyama Medical and Pharmaceutical University เมือง Toyama ประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่เป็น sister institute

เนื้อหาที่จัดแสดง :

  1. ประวัติเภสัชกรรม และอุปกรณ์การทำยาไทยตั้งแต่สมัยทวาราวดี และวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน กระบองอาญาสิทธิ์และย่ามแดงของแพทย์หลวง เครื่องบดยา เครื่องทำยาเม็ดและยาแคปซูล เครื่องชั่ง ตวง วัด ฯลฯ
  2. เครื่องยาไทยและวิวัฒนาการรูปแบบการใช้ยาจากสมุนไพร
  3. ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสมุนไพรที่น่าสนใจจากคอมพิวเตอร์ แสดงรูปภาพ สรรพคุณ สารเคมีที่ออกฤทธิ์ วิธีการใช้และข้อควรระวัง
  4. วิดีทัศน์เกี่ยวกับสมุนไพรที่น่าสนใจ และประวัติเภสัชกรรมไทย
View : 4446