ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ 12/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 12/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ 2/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
ปรับปรุงคลินิคทันตกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017