การประมูลขายทอดตลาด

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ขายทอดตลาดถังคอนเทนเนอร์ (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 19/10/2017 27/10/2017
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน 280 รายการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 12/10/2017 19/10/2017
ขายทอดตลาดรถโดยสารและรถยนต์ จำนวน 8 รายการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 25/5/2017 2/6/2017
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7/12/2016 13/12/2016
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 144 รายการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 8/9/2016 20/9/2016
ขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งและรถตู้ จำนวน 18 รายการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 18/5/2016 27/5/2016
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2/11/2015 6/11/2015
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ 21/9/2015 24/9/2015
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 20/4/2015 23/4/2015
ประมูลขายรถยนต์ตู้โตโยต้า สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 8/4/2015 8/4/2015
ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 2/3/2015 5/3/2015
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 10 รายการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 26/12/2014 13/1/2015
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 20/8/2014 22/8/2014
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 365 รายการ สำนักงานวิทยทรัพยากร 21/7/2014 30/7/2014
ยังไม่มีการประมูลขายทอดตลาด