การประมูลขายทอดตลาด

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 20/8/2014 22/8/2014
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 365 รายการ สำนักงานวิทยทรัพยากร 21/7/2014 30/7/2014
ยังไม่มีการประมูลขายทอดตลาด