ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
อาจารย์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/8/2017 31/8/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/8/2017 4/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 4/8/2017 4/9/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/8/2017 1/9/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/8/2017 1/9/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/8/2017 1/9/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสูติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/7/2017 31/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 5/7/2017 24/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา ศุนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาฯ 14/6/2017 14/7/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศุนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาฯ 16/6/2017 12/7/2017