ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2/7/2014 10/7/2014
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2/7/2014 15/7/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 30/6/2014 24/7/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 30/6/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 25/6/2014 10/7/2014
ขยายเวลา อาจารย์ระดับ A-5 สาขากฎหมายภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ 25/6/2014 18/7/2014
ขยายเวลา อาจารย์ระดับ A-5 สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 25/6/2014 18/7/2014
ขยายเวลา อาจารย์ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ 25/6/2014 18/7/2014
ขยายเวลา อาจารย์ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ 25/6/2014 18/7/2014
นักจิตวิทยา P7 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24/6/2014 10/7/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 19/6/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 19/6/2014 24/7/2014