ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 18/6/2014 24/7/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ P7) คณะวิทยาศาสตร์ 18/6/2014 24/7/2014
นักวิจัย ระดับ AR-5 จำนวน 2 อัตรา สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 16/6/2014 10/7/2014
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 13/6/2014 4/7/2014
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ 13/6/2014 30/6/2014
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ 13/6/2014 30/9/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 9/6/2014 10/7/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 9/6/2014 10/7/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9/6/2014 10/6/2014
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 9/6/2014 10/7/2014
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ 9/6/2014 31/7/2014
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4/6/2014 25/6/2014