ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 9/6/2014 10/7/2014
อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ 9/6/2014 31/7/2014
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4/6/2014 25/6/2014
อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 2/6/2014 16/6/2014
ขยายเวลา อาจารย์ A-5 (สาขากฎหมายมหาชน) 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 5/6/2014 27/6/2014
ขยายเวลา อาจารย์ A-5 (สาขากฎหมายอาญา) 2 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 5/6/2014 27/6/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะนิติศาสตร์ 2/6/2014 25/6/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 คณะนิติศาสตร์ 2/6/2014 25/6/2014
อาจารย์สาธิต (AD) คณะครุศาสตร์ 4/6/2014 20/6/2014
ขยายเวลา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/6/2014 25/6/2014
ขยายเวลา ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/6/2014 25/6/2014
ขยายเวลา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/6/2014 25/6/2014