ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5/8/2014 25/8/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5/8/2014 25/8/2014
ขยายเวลา ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5/8/2014 25/8/2014
อาจารย์ ระดับ A-5 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 5/8/2014 29/8/2014
อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 5/8/2014 29/8/2014
อาจารย์ระดับ A-5 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 5/8/2014 29/8/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/8/2014 8/8/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/8/2014 8/8/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/8/2014 8/8/2014
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/8/2014 8/8/2014
สัตวแพทย์ P7 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4/8/2014 8/8/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 คณะนิติศาสตร์ 30/7/2014 25/8/2014