ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ 14/6/2017 14/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ 16/6/2017 12/7/2017
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ
ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ
พนักงานการตลาด จำนวน 4 อัตรา โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 16/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ 12/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 12/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ 2/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017