ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ 1/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาฯ 30/5/2017 16/6/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ 30/5/2017 16/6/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ 1/6/2017 16/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 2/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 2/6/2017 30/6/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 15/6/2017 16/7/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/6/2017 12/7/2017
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/6/2017 12/7/2017