ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 3/4/2017 17/4/2017
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 29/3/2017 7/4/2017
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 29/3/2017 7/4/2017
ซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ขนาด 1600 CC จำนวน 7 คัน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 29/3/2017 5/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 3/4/2017 14/4/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนดลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 27/3/2017 15/5/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 21/3/2017 4/4/2017
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/3/2017 30/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 16/3/2017 19/4/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 21/3/2017 4/4/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 9 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 20/3/2017 30/3/2017
จ้างงานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/3/2017 31/3/2017