ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 28/4/2017
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และ เครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง 15/3/2017 21/3/2017
ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา ศุนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 13/3/2017 31/3/2017
ซื้อชุดเอกซเรย์ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 24/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ 3/3/2017 15/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 13/3/2017 31/3/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 30/4/2017
จ้างปรับปรุงตู้อุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 10/3/2017 20/3/2017
บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 6/3/2017 21/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 6/3/2017 21/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 17/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 จำนวน 1 อัตรา ศุนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 1/3/2017 15/3/2017