ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ 9/10/2017 31/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ 15/9/2017 18/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 25/9/2017 9/10/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 25/9/2017 9/10/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 14/9/2017 3/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารการเงิน จุฬาฯ 15/9/2017 3/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 7/9/2017 6/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ 7/9/2017 6/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ 14/9/2017 28/9/2017