ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อ Dunk Tank จำนวน 2 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 18/8/2014 26/8/2014
ซื้อกรงสุนัข-แมว (2กรง/ชุด) จำนวน 28 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 18/8/2014 26/8/2014
ซื้อกรงสุกรขนาดใหญ่ จำนวน 32 กรง ศูนย์สัตว์ทดลอง 18/8/2014 26/8/2014
ซื้อกรงลิง (4กรง/ชุด) จำนวน 4 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง 18/8/2014 26/8/2014
ซื้อเครื่องทิ้งวัสดุรองนอน จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์สัตว์ทดลอง 18/8/2014 26/8/2014
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15/8/2014 1/9/2014
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 2 อัตรา สำนักงานวิทยทรัพยากร 19/8/2014 9/9/2014
ซ่อมแซมหน้าต่างและผนังห้องปฏิบัติการชั้น 4 และ 5 จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13/8/2014 26/8/2014
ซ่อมแซมโต๊ะห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 2 และชั้น 5 จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13/8/2014 26/8/2014
ซ่อมแซมพื้นห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13/8/2014 26/8/2014
ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ชุด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 13/8/2014 25/8/2014
เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 280 ตัว คณะเศรษฐศาสตร์ 14/8/2014 27/8/2014