ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 24/4/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 30/4/2014
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 30/4/2014
อาจารย์ A-5 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 30/4/2014
ผู้ช่วยนักวิจัย P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 30/4/2014
ผู้ช่วยนักวิจัย P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 30/4/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 9/4/2014
ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 2/4/2014 9/4/2014
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 1 อัตรา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2/4/2014 24/4/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2/4/2014 24/4/2014
ขยายเวลา อาจารย์ A-5 ภาควิชาภาษาไทย 1 อัตรา คณะอักษรศาสตร์ 2/4/2014 11/4/2014
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 141 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2/4/2014 9/4/2014