ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 18/4/2014 9/5/2014
ขยายเวลา สัตวแพทย์ P7 จำนวน 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17/4/2014 24/4/2014
ชุดการทดลองวัดอายุอนุภาคมิวออน จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 17/4/2014 28/4/2014
ครุภัณฑ์ Charging Station จำนวน 1 ชุด สถาบันวิจัยพลังงาน 8/4/2014 23/4/2014
เลเซอร์ตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/4/2014 23/4/2014
โต๊ะสแตนเลสสำหรับให้น้ำเกลือ จำนวน 20 เตียง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/4/2014 23/4/2014
เครื่องดูดของเหลวชนิดล้อเลื่อน จำนวน 10 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/4/2014 23/4/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10/4/2014 24/4/2014
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10/4/2014 24/4/2014
อาจารย์ ระดับA-5 สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 1/4/2014 2/5/2014
อาจารย์ ระดับA-5 สาขากฎหมายภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ 1/4/2014 2/5/2014
อาจารย์ ระดับA-5 สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ 1/4/2014 2/5/2014