ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ 25/2/2017 31/3/2017
ประกวดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 9/3/2017 17/3/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7/3/2017 7/4/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวแทพยสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7/3/2017 7/4/2017
ซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
จ้างทำโต๊ะเรียนกลุ่ม จำนวน 48 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
ซื้ัอคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 3/4/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/3/2017 30/3/2017
ซื้อระบบ Application Monitoring Tool จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 3/3/2017 14/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/3/2017 31/3/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/3/2017 31/3/2017