ประกาศ

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3/8/2017 1/9/2017
จ้างทำชุดปลูกผักแนวตั้งในร่ม จำนวน 4 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 7/8/2017 17/8/2017
จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระเบียงจามจุรี และ อาคารเรือนวิรัชมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Ceiling Concealed ห้องพัก 2102 , 2104 อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเปลี่ยนบันไดลงบ่อดักไขมัน ภายในห้องดักไขมัน อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ จำนวน 6 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 4/8/2017 10/8/2017
จ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จุฬาฯ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 7/8/2017 16/8/2017
จ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ และปลวกตามอาคารส่วนกลางต่างๆ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 21/8/2017
จัดซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 21/8/2017
จ้างทำระบบการจัดการการใช้ทรัพยากรและสถานที่ จำนวน 1 งาน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017