ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ 20/10/2017 10/11/2017
ซื้อกล้อง Webcam จำนวน 27 เครื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ 20/10/2017 10/11/2017
จ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 30/8/2017 7/9/2017
จ้างติดตั้งทางเดิน (catwalk) ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 30/8/2017 7/9/2017
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 31/8/2017 8/9/2017
จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น G,1 อาคารสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 29/8/2017 6/9/2017
จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 31/8/2017 8/9/2017
(ร้าน 2) ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 21/8/2017 20/9/2017
(ร้าน 1) ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 21/8/2017 20/9/2017
จ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน park@siam บริเวณสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/8/2017 31/8/2017
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 4/9/2017
ซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 กล้อง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017
ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017
ซื้อชุดเครื่องมือผลิตแถบตรวจสอบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 30/8/2017
จ้างปรับปรุง ชั้น 11-12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 23/8/2017 4/9/2017
จ้างงานติดตั้งเครื่องผลิต O-zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 25/8/2017 4/9/2017
จ้างงานล้างทำความสะอาดท่อดูดควัน อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 25/8/2017 4/9/2017
จ้างงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกอลูมิเนียมภายใน-ภายนอก อาคารวิทยกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 28/8/2017 5/9/2017
จ้างงานป้องกันและกำจัดแมลง อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 25/8/2017 4/9/2017
จ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ 23/8/2017 29/8/2017
ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 101 รายการ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 22/8/2017 1/9/2017
จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาด ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ 22/8/2017 12/9/2017
ซื้อเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ปั้มสูบตะกอน อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 21/8/2017 29/8/2017