ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 9 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 20/3/2017 30/3/2017
จ้างงานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/3/2017 31/3/2017
ซื้อ Bomb calorimeter จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 14/3/2017 24/3/2017
จ้างงานปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยพื้นที่สยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 20/3/2017 28/3/2017
ซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2000 องศา จำนวน 1 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 10/3/2017 20/3/2017
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า BUSDUCT อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 14/3/2017 22/3/2017
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และ เครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง 15/3/2017 21/3/2017
ซื้อชุดเอกซเรย์ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 13/3/2017 24/3/2017
จ้างปรับปรุงตู้อุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 10/3/2017 20/3/2017
ประกวดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ 9/3/2017 17/3/2017
ซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017
จ้างทำโต๊ะเรียนกลุ่ม จำนวน 48 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/3/2017 17/3/2017