ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 23/6/2017 7/7/2017
จ้างงานบริการรักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่สวนหลวงสแควร์และสวนอุทยาน 100 ปี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 27/6/2017 5/7/2017
วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 8/6/2017 9/7/2017
ปรับปรุงคลินิคทันตกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017
โครงการปรับปรุงชั้น 12-13 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 19/6/2017 29/6/2017
จ้างทำความสะอาดสำนักบริหารกิจการนิสิต ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 19/6/2017 28/6/2017
ซื้อ GPS Equipment จำนวน 80 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 15/6/2017 26/6/2017
จ้างงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ ชั้น LG อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/6/2017 3/7/2017
จ้างสูบไขมันและสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 16/6/2017 26/6/2017
จ้างล้างทำความสะอาดเมนท่อน้ำทิ้ง อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 20/6/2017 28/6/2017
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารสยามสแควร์วัน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 16/6/2017 26/6/2017