ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ขยายเวลา จ้างงานออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 27/3/2017 12/4/2017
จ้างปรับปรุงห้องตรวจรักษาแมวเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 5/4/2017 19/4/2017
ซื้อ Network Master จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 3/4/2017 18/4/2017
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 29/3/2017 7/4/2017
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 29/3/2017 7/4/2017
ซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ขนาด 1600 CC จำนวน 7 คัน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 29/3/2017 5/4/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 9 ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 20/3/2017 30/3/2017
จ้างงานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/3/2017 31/3/2017
ซื้อ Bomb calorimeter จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 14/3/2017 24/3/2017
จ้างงานปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยพื้นที่สยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 20/3/2017 28/3/2017
ซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2000 องศา จำนวน 1 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 10/3/2017 20/3/2017
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า BUSDUCT อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 14/3/2017 22/3/2017