ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 30/8/2017 7/9/2017
จ้างติดตั้งทางเดิน (catwalk) ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 30/8/2017 7/9/2017
จ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 31/8/2017 8/9/2017
จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น G,1 อาคารสยามกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 29/8/2017 6/9/2017
จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 31/8/2017 8/9/2017
(ร้าน 2) ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 21/8/2017 20/9/2017
(ร้าน 1) ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 21/8/2017 20/9/2017
จ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน park@siam บริเวณสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 23/8/2017 31/8/2017
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 4/9/2017
ซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 กล้อง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017
ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 22/8/2017 31/8/2017