ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เครื่องดูดของเหลวชนิดล้อเลื่อน จำนวน 10 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/4/2014 23/4/2014
จ้างปรับปรุงอาคารวิทยนิเวศน์ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 4/4/2014 22/4/2014
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ คณะวิทยาศาสตร์ 8/4/2014 21/4/2014
ทาสีภายนอกอาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 10/4/2014 23/4/2014
ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน อาคารวิทยกิตติ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 10/4/2014 23/4/2014
ปรับปรุงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 9/4/2014 22/4/2014
ซื้อชุดวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายแบบพกพา จำนวน1ชุด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3/4/2014 17/4/2014
ซื้อชุดการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 1 ชุด ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 2/4/2014 11/4/2014
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Clicker จำนวน 1 ชุด สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 2/4/2014 23/4/2014
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 141 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2/4/2014 9/4/2014
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน 1600CC จำนวน 5 คัน สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 1/4/2014 21/4/2014
ซื้อครุภัณฑ์ KF Fischer จำนวน 1 เครื่อง คณะเภสัชศาสตร์ 31/3/2014 9/4/2014