ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างปรับปรุงพื้นที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 14/6/2017 19/6/2017
ซื้อโทรทัศน์ LED 55 นิ้ว จำนวน 48 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 5/6/2017 20/6/2017
ซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7/6/2017 21/6/2017
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7/6/2017 21/6/2017
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บเกตเวย์ สำนักจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/6/2017 16/6/2017
ซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 5/6/2017 20/6/2017
ซื้อเครื่องระบบควบคุมประตูเข้า – ออกสำนักงานและระบบสแกนลายนิ้วมือพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ 1/6/2017 15/6/2017
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 7/6/2017 15/6/2017
ซื้อระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 2/6/2017 8/6/2017
จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน 804-806 ชั้น 8 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 5/6/2017 9/6/2017
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร ฝ่ายการเงิน จุฬาฯ 30/5/2017 5/6/2017
ซื้อชุดเครื่องมือตรวจหาโรคในสัตว์ทดลองฯ จำนวน 1 ชุด ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 30/5/2017 2/6/2017