ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารของศูนย์ฝึกนิสิตฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเหมาบริการจัดการดูแลและควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสัตววิทยวิจักษ์ ชั้น 1 – 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 15/8/2017
จ้างทำชุดปลูกผักแนวตั้งในร่ม จำนวน 4 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 7/8/2017 17/8/2017
จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระเบียงจามจุรี และ อาคารเรือนวิรัชมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Ceiling Concealed ห้องพัก 2102 , 2104 อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเปลี่ยนบันไดลงบ่อดักไขมัน ภายในห้องดักไขมัน อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017