ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
จ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่20 จำนวน 3 ฉบับ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
จ้างปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 7/8/2017 11/8/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย ชั้น 2-3 และซ่อมแซมการรั่วซึม อาคาร 3 จำนวน 1 งาน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 15/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารของศูนย์ฝึกนิสิตฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเหมาบริการจัดการดูแลและควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสัตววิทยวิจักษ์ ชั้น 1 – 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 9/8/2017 15/8/2017
จ้างทำชุดปลูกผักแนวตั้งในร่ม จำนวน 4 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 7/8/2017 17/8/2017
จ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระเบียงจามจุรี และ อาคารเรือนวิรัชมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Ceiling Concealed ห้องพัก 2102 , 2104 อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเปลี่ยนบันไดลงบ่อดักไขมัน ภายในห้องดักไขมัน อาคารจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ จำนวน 6 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 4/8/2017 10/8/2017
จ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จุฬาฯ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 7/8/2017 16/8/2017
จ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ และปลวกตามอาคารส่วนกลางต่างๆ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 21/8/2017
จัดซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 21/8/2017
จ้างทำระบบการจัดการการใช้ทรัพยากรและสถานที่ จำนวน 1 งาน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่แอปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่เวปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017