ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ จำนวน 6 ชุด ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 4/8/2017 10/8/2017
จ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จุฬาฯ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 7/8/2017 16/8/2017
จ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ และปลวกตามอาคารส่วนกลางต่างๆ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 21/8/2017
จัดซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 21/8/2017
จ้างทำระบบการจัดการการใช้ทรัพยากรและสถานที่ จำนวน 1 งาน ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่แอปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่เวปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 8/8/2017 18/8/2017
จ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 9/8/2017 18/8/2017
จ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น2 อาคารตลาดสามย่าน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 8/8/2017 17/8/2017
จ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 4/8/2017 18/8/2017
ซื้อเครื่องเติมอากาศแบบตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว ฝ่ายการพัสดุ จุฬาฯ 4/8/2017 16/8/2017