ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
ประกาศเชิญชวนทั่วไป การซื้อ Articulator 20 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014
ประกาศเชิญชวนทั่วไป กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 5 ตัว คณะทันตแพทยศาสตร์ 19/3/2014 31/3/2014