หัวข้อข่าววันที่แหล่งข่าว
กคช.ทำ “โครงการวิจัย Eco-Village” 28/1/2017
โครงการบ้านสุขใจ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้ปลอดภัย 14/1/2017
ดันสินค้าฮาลาลไทย 4.0 สู่ยุคดิจิทัล 24/12/2016
‘ศศินทร์’ได้ธนาคารโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 17/12/2016
‘ศศินทร์’สนองคนรุ่นใหม่ ดีเดย์ปี 2560 เปิดสอน 26/11/2016
Thailand Halal 4.0 ‘ตามรอยพ่อ’พุ่งเป้าสู่ตลาดโลก 19/11/2016
พิธีมอบรางวัลผู้สอนดีเลิศสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ 12/11/2016
คณบดีจุฬาฯ เตือน 6 แนวทางเปลี่ยนแปลง 10/9/2016
ศูนย์วิทย์ฯ ฮาลาล จัด “เดินวิ่ง” เสริมสุขภาพดีสู่คนไทย 27/8/2016
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้น 9/7/2016
จุฬาฯ โชว์เคสหนุนเศรษฐกิจดิจิตอล ตั้งศูนย์บ่มเพาะ’สตาร์ตอัพ-นวัตกรรม’ 4/6/2016
‘เมาลิดกลาง ฮ.ศ.1437’ เชิดชู’นบีมูฮำมัด’ผู้นำการพัฒนาฮาลาล 4/6/2016
จุฬาฯร่วมมหาวิทยาลัยอังกฤษเปิดปริญญาโท วิศวกรรม 28/5/2016
นิสิต MBA กวาด 3 รางวัลวิธีกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสีย 21/5/2016
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 19/3/2016
เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้พิการ 12/3/2016
เดิน-วิ่ง อุทยานจามจุรี 2559 24/2/2016
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านการล่าม 20/2/2016
งานประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬาฯดีเด่น” 13/2/2016
เปิดศูนย์วิจัย SCG-CHULA ENGINEERING Research Center 12/12/2015
‘ไทย’จัดงานฮาลาล ครั้งที่ 2 ดันเศรษฐกิจ Halal สู่ตลาดโลก 12/12/2015
โรงอาหาร ‘รักษ์โลก’จากกล่องนม ‘ยูเอชที’ 5/12/2015
เปิดตัวหนังสือ “หยดน้ำตาสยาม” 21/11/2015
มอบรางวัลแก่อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 7/11/2015
แพทย์จุฬาฯ ชี้ควรใส่ใจดูแล’กระดูก’ก่อนสายไป 24/10/2015