อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา สีครุย วิทยฐานะ
บัณฑิต ประกาศนียบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง ดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต… ป.บัณฑิต
วิทยาศาสตร… วท.ด. บานเย็น
วิทยาศาสตร… วท.ม.
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด.
ครุศาสตร์ ครุศาสตร… ค.บ. ค.ม. ค.ด. แสด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง ป.บัณฑิตชั้นสูง
ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร… ท.บ. ม่วง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ป.บัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทยคลินิก (…)
วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. ม่วง
วิทยาศาสตร… วท.บ. ม่วง
นิติศาสตร์ นิติศาสตร… น.บ. น.ม. น.ด. ขาว
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ขาว
นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร… นศ.บ. นศ.ม. นศ.ด. น้ำเงิน
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร… พย.ม. พย.ด. แดงชาด
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บัญชี… บช.บ. บช.ม. บช.ด. ฟ้า
บริหารธุรกิจ… บธ.บ. บธ.ม. บธ.ด. บธ.ด.
สถิติศาสตร… สต.บ. สต.ม. ฟ้า
วิทยาศาสตร… วท.ม. ฟ้า
วิทยาศาสตร์… วท.ด. ฟ้า
การจัดการ… กจ.ม. ฟ้า
ประกาศนียบัตร ป.บัณฑิต
(การสอบบัญชี)
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร… พ.บ. เขียวแก่
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ป.บัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (…)
วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. เขียวแก่
วิทยาศาสตร… วท.บ.
เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร… ภ.บ. ภ.ม. ภ.ด. เขียวมะกอก
เภสัชบริบาลศาสตร… ภบ.บ. เขียวมะกอก
วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. เขียวมะกอก
รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร… ร.บ. ร.ม. ร.ด. ดำ
สังคมวิทยา… สค.ม. ดำ
มานุษยวิทยา… มน.ม. ดำ
รัฐประศาสนศาสตร… รป.ม. ดำ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร… วท.บ. วท.ม. วท.ด. เหลือง
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร… วศ.บ. วศ.ม. วศ.ด. เลือดหมู
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (…)
วิทยาศาสตร… วท.ม. เลือดหมู
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ. วท.ม. ส้ม
ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร… ศป.บ. ศป.ม. แดงเลือดนก
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด. แดงเลือดนก
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร… ศ.บ. ศ.ม. ศ.ด. ทอง
วิทยาศาสตร… วท.ม. ทอง
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ทอง
จิตวิทยา ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด. น้ำเงินม่วง
วิทยาศาสตร… วท.บ. น้ำเงินม่วง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การวางแผนภาคและเมือง… ผ.บ. ผ.ม. ผ.ด. น้ำตาล
การออกแบบอุตสาหกรรม… ออ.บ. น้ำตาล
เคหพัฒนศาสตร… คพ.ม. น้ำตาล
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร… ภ.สถ.บ ภ.สถ.ม. น้ำตาล
สถาปัตยกรรมศาสตร… สถ.บ. สถ.ม. สถ.ด. น้ำตาล
สหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร… วท.บ. ม่วงคราม
สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร… สพ.บ. วท.ม. วท.ด. ฟ้าหม่น
วิทยาศาสตร… วท.บ. ฟ้าหม่น
อักษรศาสตร์ อักษรศาสตร… อ.บ. อ.ม. อ.ด. เทา
ศิลปศาสตร… ศศ.ม. เทา
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วิทยาศาสตร… วท.ม. วท.ด. เหลือง
วิทยาลัยการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร… ส.ม. ส.ด. สีฟ้าน้ำทะเล
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ศิลปศาสตร… ศศ.ม. ศศ.ด. ม่วงสดใส
สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. ฟ้า
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ
บธ.ม. ฟ้า
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วท.ม. ฟ้า
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ป.บัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันสมทบ
วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย พยาบาลศาสตร… พย.บ. แดงชาด
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พยาบาลศาสตร… พย.บ. แดงชาด

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า