คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

แหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

รู้จักคณะ

มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ อันนำไปสู่แนวทางในการอธิบาย ทำนาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ  อาทิ จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ The Joint International Psychology Program (JIPP) ในระดับปริญญาบัณฑิตด้วย

การศึกษาและหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 1. จิตวิทยา (Psychology)
 2. วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) (Psychological Science)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.ม.) Master of Arts Program in Psychology (M.A.) ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่

 1. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)
 2. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology)
 3. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (ศศ.ม.) Master of Arts Program in Counseling Psychology (M.A.)

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (วท.ม.) Master of Science Program in Psychological Science (M.S.) ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่

 1. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
 2. แขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ (Business Psychology)
 3. แขนงวิชาจิตวิทยาปริชาน (Cognitive Psychology)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy Program in Psychology (Ph.D.) ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่

 1. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)
 2. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Industrial and Organizational Psychology)
 3. แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychological Research)

2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (ศศ.ด.) Doctor of Philosophy Program in Counseling Psychology (Ph.D.)

3. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (วท.ด.) Doctor of Philosophy Program in Psychological Science (Ph.D.) ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่

 1. แขนงวิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
 2. แขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ (Business Psychology)
 3. แขนงวิชาจิตวิทยาปริชาน (Cognitive Psychology)

หน่วยบริการสังคม

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้ครบวงจรตามแนวทางองค์การแห่งการเรียนรู้ ช่วยในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การบริการ ทั้งในศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ 0 2218 1172
เว็บไซต์ www.psyassess.com

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

โทรศัพท์ 0 2218 1171
เว็บไซต์ www.chulawellness.com

ติดต่อคณะ

คณะจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 1184

Email
psy@chula.ac.th

เว็บไซต์
www.psy.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า