การสมัคร

หลักสูตรระยะสั้น

อบรมเชิงลึกในหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

CHULA MOOC เปิดคอร์สออนไลน์ “English for Job Hunters”

การแปลเอกสารทางธุรกิจเบื้องต้น

การแปลเอกสารด้านกฎหมาย

Translation Zoomed In

ทักษะการแปลเบื้องต้น

เทคนิคการล่ามพูดตามเบื้องต้น (อังกฤษ-ไทย)

อบรบหลักสูตร “Advanced Business Analysis” รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัคร JUMC NOW รุ่นที่ 1

Intensive Thai Program 2019

เปิดสัมมนา การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยด้านการทำงานกับสารเคมี”

เปิดอบรบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

Innovation and entrepreneurship winter bootcamp 2018

Winter Camp 2018 is Coming!

Digital Branding and Marketing in Action

การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่นที่ 61

Human Resource Development Certificate Program

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 7

Current Issues In Dermatology 2018 Essence in Dermatology

อบรมระยะสั้นตจวิทยา

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X