การสมัคร

หลักสูตรระยะสั้น

Intensive Thai Program 2019

เปิดสัมมนา การล่ามเบื้องต้นใน 3 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

อบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยด้านการทำงานกับสารเคมี”

เปิดอบรบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

Innovation and entrepreneurship winter bootcamp 2018

Winter Camp 2018 is Coming!

Digital Branding and Marketing in Action

การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่นที่ 61

Human Resource Development Certificate Program

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 7

Current Issues In Dermatology 2018 Essence in Dermatology

อบรมระยะสั้นตจวิทยา

Design Thinking

By Sasin School of Management

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X