หลักสูตรระยะสั้น

เลือกดูข้อมูล ----------
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

Digital Branding and Marketing in Action

การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) รุ่นที่ 61

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

Human Resource Development Certificate Program

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 7

อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด

Thai Media and Culture Short Program 2019

By the Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

อ่านรายละเอียด

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X