Event Information

โครงการ MI Startup Workshop "มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่”

1854

  • Time: Fri, May 18, 12:00am - Sun, May 20, 12:00am
  • Venue: อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาส
  • Organizer: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • Event Type: งานเปิดโครงการ(กิจกรรม)
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: mi startup workshop
โครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5 มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ MI Startup Workshop ครั้งที่ 5  “มีพอ : เรียนรู้ การเงิน การตลาด สำหรับนวัตกรรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 และ M อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-218-6382

  • Contact Information:
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  • โทร 02-218-6382