Event Information

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดี "Open Secrets"

168929

  • Time: Fri, February 27, 12:00am - Fri, April 10, 12:00am
  • Venue: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น ๗ สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาฯ
  • Organizer: สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
  • Event Type: งานนิทรรศการ/ออกร้าน
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: art exhibition
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพยนตร์สารคดี Open Secrets ผลงานของศิลปิน ก้อง ฤทธิ์ดี  กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ จักรวาล นิลธำรง  พิสุทธิ์ ศรีหมอก  ภาณุ อารี  สันติภาพ อินกองงาม และ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา  จัดแสดงระหว่างวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ – ๑๐  เมษายน ๒๕๕๘ โดยในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.พบกับการเสวนา “ภาพยนตร์สารคดี ภาพสะท้อนทางสังคม” และพิธีเปิดนิทรรศการ เวลา ๑๘.๔๕ น. 

Open Secrets นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอประเด็นที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นและพฤติกรรมมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเกิดจากการพิจารณาสมมติฐานผ่านประสบการณ์ตรง สู่การสืบค้นติดตาม เพื่อบอกเล่าความจริงแก่ผู้ชมในการขบคิดต่อยอดประเด็นดังกล่าว ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเปรียบได้กับประตูบานแรกที่เปิดออกให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ประสบการณ์ทางสายตาในนิทรรศการครั้งนี้ยังแสดงพัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์สารคดีไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเฉพาะตัว ผ่านประสบการณ์ของผู้กำกับ ตลอดจนการใช้เทคนิคเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ๑๑ เรื่องที่โดดเด่นซึ่งก่อให้เกิดความคิดแนวทางใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทยถูกคัดสรรเข้าร่วมนิทรรศการ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง ๗ ท่าน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ 

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้จัดแสดง ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น ๗ สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐๒-๒๑๘-๒๙๖๕  อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
Facebook: The Art Center - Chula 
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. วันเสาร์ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

  • Contact Information:
  • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
  • ๐๒-๒๑๘-๒๙๖๕