Event Information

งาน “Chula North Expo 2018”

4096

  • Time: Fri, February 9, 12:00am - Sun, February 11, 12:00am
  • Venue: จังหวัดเชียงใหม่
  • Organizer: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
  • Event Type: งานเปิดโครงการ(กิจกรรม)
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: chula north expo 2018
  • Poster:
ขอเชิญร่วมงาน “Chula North Expo 2018” 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาคมชาวจุฬาฯ จัดงาน “Chula North Expo 2018”  “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคเหนือ เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรม “Open House พาน้องมองจุฬาฯ”โดยคณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน  เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดภาคเหนือได้ทำความรู้จักจุฬาฯ และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของจุฬาฯ เพิ่มมากขึ้น  นิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ บอกเล่าประวัติและกำเนิดจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณต่อจุฬาฯ  กิจกรรม “SMEs Clinic” เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง   กิจกรรม “พี่จุฬาฯ พาน้องติว”  สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย  โดยติวเตอร์นิสิตเก่าชื่อดัง    การเสวนาและบรรยายความรู้หลากสาขาโดยคณาจารย์และนิสิตเก่าจุฬาฯ  ภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิง เช่น  การแสดงจากนักร้องและนักดนตรี C.U. Band  อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.chulanorthexpo.com หรือ www.facebook.com/chulanorthexpo  และ Line: @chulanorthexpo

  • Contact Information:
  • สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
  • โทร. 66-5327-7722