ARCHIVE

COVID-19
โควิด-19 กระทบห่วงโซ่เศรษฐกิจโลก

โควิด-19 กระทบห่วงโซ่เศรษฐกิจโลก

เตรียมรับมือระยะ 3 โควิด-19 ระบาด

เตรียมรับมือระยะ 3 โควิด-19 ระบาด

ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการ

ควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการ

ตระหนัก เรียนรู้ ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตระหนัก เรียนรู้ ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ลงนามความร่วมมือ“ โครงการ K9 Dogs sniff COVID-19 ”

ลงนามความร่วมมือ“ โครงการ K9 Dogs sniff COVID-19 ”

“วัคซีนไทย” ทดสอบในคน ล้ำหน้าอันดับต้นของโลก

“วัคซีนไทย” ทดสอบในคน ล้ำหน้าอันดับต้นของโลก

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตและผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตและผู้มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

ครั้งแรกในไทยนักวิจัยชีวเคมี จุฬาฯ  ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากโควิด-19

ครั้งแรกในไทยนักวิจัยชีวเคมี จุฬาฯ ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากโควิด-19

“วัคซีน 3 ชนิด ฝีมือไทย” ทดสอบเข็มที่ 2 ในลิง

“วัคซีน 3 ชนิด ฝีมือไทย” ทดสอบเข็มที่ 2 ในลิง

อุบัติโรคแทรกซ้อนโควิด “เด็กมีโอกาสเสียชีวิตสูง”

อุบัติโรคแทรกซ้อนโควิด “เด็กมีโอกาสเสียชีวิตสูง”

วัคซีนโควิด-19 ในไทย เริ่มเข็มแรกต้นปี 2564

วัคซีนโควิด-19 ในไทย เริ่มเข็มแรกต้นปี 2564

โควิด-19 “ฝังลึกเซลล์ ตรวจยากอย่าชะล่าใจ”

โควิด-19 “ฝังลึกเซลล์ ตรวจยากอย่าชะล่าใจ”

เปิดวิจัย “คนจนเมือง” จับชีพจรในนาทีวิกฤต เมื่อโควิดยังระบาด

เปิดวิจัย “คนจนเมือง” จับชีพจรในนาทีวิกฤต เมื่อโควิดยังระบาด

เครื่อง Ultra We : กล่องห่วงใย ไร้เชื้อฯ มอบโรงพยาบาล ต้านโควิด-19

เครื่อง Ultra We : กล่องห่วงใย ไร้เชื้อฯ มอบโรงพยาบาล ต้านโควิด-19

ไวรัสเขย่าโลก..!! วัคซีนยุค New Normal

ไวรัสเขย่าโลก..!! วัคซีนยุค New Normal

สัตวแพทย์จุฬาฯ เตือนอย่าตื่น! เสือโคร่งติดโควิด ยังไม่พบติดต่อคน

สัตวแพทย์จุฬาฯ เตือนอย่าตื่น! เสือโคร่งติดโควิด ยังไม่พบติดต่อคน

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมหมอจุฬาฯ

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมหมอจุฬาฯ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ บริการตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงติด Covid-19

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ บริการตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงติด Covid-19

ลดการระบาด “โควิด-19”

ลดการระบาด “โควิด-19”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X