มหาภัยยานรกตัวใหม่ “เคนมผง” สูตรมรณะ

จุฬาฯ ร่วมมือบริษัทบิซิเนส ออนไลน์ ส่งเสริมความรู้ใหม่

VIEW ONLINE

“คนอ้วน” กับการออกกำลังกาย

นิสิตเก่าจุฬาฯ ชูปณิธานการให้ที่ยิ่งใหญ่ เชื่อมเกียรติภูมิจุฬาฯ สู่สังคมยุคนิวนอร์มัล

สาธิตจุฬาฯ แนะวิธีเลือกใช้สื่อในยุค New Normal

VIEW ONLINE

“น้ำเสีย” ใช่ว่าจะไร้ค่า “ทำเป็นน้ำใส” ก็น่าสนใจ”ใช้สู้แล้ง”

ความสัมพันธ์ “ใต้ท้องทะเล” ชีวิตที่ต้อง “เกื้อกูลกัน”

“เช็กเข้ม!” สกัดโรคภัย ‘อาหารนำเข้า’ วันนี้ “มาตรฐานพอ?”

“ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย” นวัตกรรมหมอจุฬาฯ

เยาวชนไทย 4 นิสิตจุฬาฯ คว้า “รางวัลแข่งเคสธุรกิจระดับโลก”

“ปริศนารอไข?” มีอื้อ! “โรคร้ายลึกลับ” มิใช่มีเพียง” เชื้ออู่ฮั่น

เอไอกับภาวะโลกร้อน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X